Altraja Irwin et al. Mõistetakse ka kui sotsiaalset väärkohtlemist Eaka inimõiguste eiramine Eakate väärkohtlemise makrotasand Amanda Phelan ; Age UK

ppt kaalulangus

Keha kaal. Massi mõõtmine kaalumise teel Raskusjõud on jõud, millega Maa tõmbab keha enda poole. Seda nähtust nimetatakse gravitatsiooniks.

ppt kaalulangus

Täielikku seletust sellele nähtusele veel pole suudetud leida. Keha kaal on samuti jõud - millega keha mõjub pinnale, millele toetub või vahendile, millega see keha on üles riputatud.

ppt kaalulangus

Keha kaalu saab uurida vedru abil: kui vedru otsa riputada mingeid kehi, siis mida suurem raskusjõud kehale mõjub, seda rohkem keha kaalub ja seda pikemaks venib vedru.

Kui märkida ära vedru väljavenimine ühe- kahe- kolme- jne kilogrammise vihi puhul, saab luua mõõtevahendi massi mõõtmiseks.

Präsentation zum Thema: "Loomade laboruuringud kliinilises keemias"— Präsentation transkript:

Sellisel põhimõttel ongi tehtud vedrukaalud. Niisiis on raskusjõud see, mis vedrukaalu puhul aitab keha massi määrata. Üks ja sama vedrukaal aga igal pool ei tööta. Perkutoorne tumestus 3.

Präsentation zum Thema: "Loomade laboruuringud kliinilises keemias"— Präsentation transkript: 1 Loomade laboruuringud kliinilises keemias Aivar Orav 2 Sissejuhatus Meditsiini laborid viivad läbi igapäevaselt loomade analüüse Me ei tea alati, millised on loomade referentsväärtused ja mis eesmärgiga me neid analüüse teeme? Me ei tea, kas inimeste laboruuringuteks valideeritud meetodid üldse sobivad loomade analüüside jaoks?

Bronhiaalne hingamiskahin 4. Inspiiriumis peeni räginaid Kompleksne leid erinevat tüüpi kopsu- ja rindkerehaiguste korral Kopsukoe õhusisalduse vähenemine atelektaas: õhu resorptsioon ventilatsiooni lakkamise tingimustes ja kopsu mahu vähenemine 1.

Recommended

Trahhea ja keskseinand siirdunud atelektaasi poole 2. Rindkere liikuvus haigel poolel vähenenud 3. Perkutoorne tumestus 4. Hingamiskahin puudub 9 Kompleksne leid erinevat tüüpi kopsu- ja rindkerehaiguste korral Vedelik pleuraõõnes 1. See väärkohtlemise vorm sisaldab eakate isiklike õiguste ignoreerimist.

Teema esitlus: "Väärkoheldud eakate naiste toetamine tervishoiusüsteemis"— Esitluse väljavõte: 1 Väärkoheldud eakate naiste toetamine tervishoiusüsteemis Koolitusmaterjal Väärkoheldud eakate naiste toetamine tervishoiusüsteemis Koolitusmaterjal on koostatud Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi finantseeringuga.

Käitumine, millega ignoreeritakse eaka inimese õigust privaatsusele, autonoomsusele ning ppt kaalulangus ja õigust suhelda perekonna ning sõpradega. Mõistetakse ka kui sotsiaalset väärkohtlemist Eaka inimõiguste eiramine Eakate väärkohtlemise makrotasand Amanda Phelan ; Age UK Selline vaatenurk ignoreerib peresuhete dünaamikat, nt kontrolli võimu üle Võimu ja kontrolli aspekt on vägivalla keskseks probleemiks, eriti soopõhises vägivallas Sugude analüüsimisel naiste ja tüdrukute vastases vägivallas on fookuses meessoo domineerimine ja naissoo alistumine- viimane on asjakohane just vanemate naiste seas: Naised kogevad eluajal rohkem kasvavat ebavõrdsust ja madalamat staatust võrreldes meestega.

See teeb nad hilisemas eas haavatavamaks ja ohtudele vastuvõtlikumaks Keskmiselt elavad naised kauem kui mehed- ka see suurendab nende riski sattuda vägivalla ohvriks kodus või hooldeasutustes Brownell P 22 Soopõhine vägivald eakate vastu Vägivald on sageli korduv ja mõnikord eskaleeruv- saavutades võimu ja kontrolli teise inimese ppt kaalulangus, tunnete ja tegevuse üle Sõltuvuse loomine on sage võimu ja kontrolli saavutamise vorm Väärkohtleja loob sõltuvuse eaka isoleerimisega Selleks võib kasutada ka emotsionaalset vägivalda või verbaalset kuritarvitamist Paljud eakad vägivallaohvrid ei ole tegelikult hooldustöötajast sõltuvad Tihti on väärkohtleja ise ohvrist sõltuv raha, majapidamine Kuna vägivald hõlmab eaka inimese üle kontrolli saavutamist, peaks iga sekkumise korral olema fookuses eaka kontrolli taastamine oma elu üle.

Eakamad mehed satuvad pigem võõra või tuttava, mitte perekonnaliikme ohvriks. Statistics Canada.

Seotud tooted

Juhtudel, kus ahistajaks on oma laps, sugulane, sõber või hooldaja, on emotsionaalse või rahalise kuritarvitamise ohvrid suurema tõenäosusega eakad naised kui mehed. Vanematelt kui 65 aastastelt naistelt on veidi rohkem tulnud kaebusi emotsionaalse ja rahalise ärakasutamise kohta, kui meestelt Aastal oli peresiseste mõrvade määr eakate naiste seas kahekordne võrreldes eakate meestega Rahaline kuritarvitamine mõjutab rohkem naisi kui mehi, kellega võrreldes on juba vaesuses elavate naiste osakaal suurem.

ppt kaalulangus

Ignoreeriv suhtumine ja käitumine, mis alandab, solvab või naeruvääristab vanemat inimest The Respect Aging Me ei tea, kas inimeste laboruuringuteks valideeritud meetodid üldse sobivad loomade analüüside jaoks? Preanalüütika eripärad loomadel Ppt kaalulangus enamesinevad haigused loomadel ja diagnostika Diabeet Põletiku diagnostika Plasma valgud ja elektroforees Neeruhaiguste labormarkerid Ensüümdiagnostika Pankrease haigused ja labordiagnostika Kilpnäärme haiguste labordiagnostika Raud ja TIBC Muud referentsväärtused Kas haigla labori analüüsi meetodid sobivad loomade analüüside jaoks?

Puuduvad põhjalikud juhised nii nagu need on olemas inimestel Vead preanalüütikas põhjustavad sarnaseid vigu, nagu inimeste proovide puhul, kuid ei ole piisavalt uuritud Lipeemia ja hemolüüs mõjutab sarnaselt inimeste analüüsidele mõõtetulemusi, kuid on erisusi!

ppt kaalulangus

Tõugudel on erinev!!! Suurtel loomadel mõjutab proovi ka looma asend lamab, seisab Rahulolek Paast 8 Säilitamine Erütrotsüütide metaboolne aktiivsus on liigiti erinev Glükoosi säilivus täisverel on sarnane inimese proovile Progesterooni säilivus täisverel on halb veistel 9 Kas seerum või plasma?

Kaaliumi erinevus seerumi ja plasma kaaliumi vahel on suurem kui inimesel!