Kohe peale pinge väljalülitamist tuleb kõik lülitid või kaitsmed, millega pinge välja lülitati; lukustada kaitsega sisselülitamise vastu. Isikud, kelle nahk ei päevitu kunagi või kes saavad päevitamisel kergesti päikesepõletuse, ei tohi seadet kasutada. Imelikust rääkides: asjakohastel grillifoorumitel ja veebisaitidel vannutavad mõned kasutajad usinaid abilisi - ja mitte pere või sõprade näol. Grilli ülaosas on ava, mille kaudu söe kuumus võib tõusta. Alati tuleb järgida kutseühingute või muude järelevalveasutuste kohapeal kehtivaid õigusnorme! Meik sulgeb näo nahapoorid.

EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex

Teie aparaat on toodetud suure hoolikkusega ja täpsusega ja see on läbinud mitu kvaliteedi- ning ohutuskontrolli, tagamaks häireteta ja ohutu töö. Aga ka Teie ise võite oluliselt sellele kaasa aidata, et olla oma aparaadiga kaua rahul. Kui Te järgite kasutusjuhendis toodud näpunäiteid ja nõuandeid, toob aparaat Teile palju naudingut ja rõõmu. Küsimuste korral oleme valmis Teile meelsasti nõu andma.

Nii väldite õnnetusi ja käsutate polüfunktsionaalset ning tarvitamisvalmit aparaati. Arvestage ka üldkehtivate, õiguslike ning muude regulatsioonide ning õigusaktidega ka kasutaja riigi seadusandlusega ning kehtivate keskkonnakaitsenormidega!

The Best Argentine Asado - The National Asado Festival in Cholila, Patagonia, Argentina

Alati tuleb järgida kutseühingute või muude järelevalveasutuste kohapeal kehtivaid õigusnorme! Lisaks sellele kasutatakse ka sümboleid.

Инструменты для сада / Kliendi login

Sümboleid on mitut liiki: Igal peatükil on oma sümbol 3peatükkide ülevaate leiate lk 5. Sümbolid, mis paiknevad vahetult joonise kohal 4käivad tööoperatsiooni kohta, mida joonisel kujutatakse.

Sümbolite tähendust selgitatakse alates lk 9 selles peatükis.

Правда, неплохо бы посетить туалетную - Конечно, - Симона вскочила. - Я провожу. Симона проводила мать по длинному коридору к дверце из имитированной - Итак, с вами здесь живут шестеро детей, - проговорила Николь, - в том числе трое, которых ты выносила и родила. - Да, это .

Viide Jätame endale õiguse teha antud kasutusjuhendis tehnilisi muudatusi! Lubatud on trükkimine ja kopeerimine ka osaline vaid meiega eelneval kirjalikul kokkuleppel q es un uro rasva poleti allikale viitamisel.

  • Макс.
  • Psullium husk kaalulangus keto
  • Kuidas eemaldada liigne rasv rinnast
  • Ilu napunaited kaalulangus
  • Kaalulangus vanemad taiskasvanud
  • Tugevamad rasva poletavad toidud
  • Looduslikud viisid kohurasva eemaldamiseks
  • XL xtra Series. kasutusjuhend 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE - PDF Free Download

Ohu liik ja allikas! See ohumärk ohukolmnurk sõnaga «oht» osutab sellele, et arvestada tuleb kõikvõimalike ohtudega inimese tervisele eluohtlikkusega, vigastusohuga. Eluohtlik elektrivool!

Blackberry vs Apple iPhone, kes võidab lahingu? | Olen macist

Inimesele ohtlik elektrilöögioht ja põletusoht. Vabastada aparaat voolupinge alt! See ohumärk ohukolmnurk sõnaga «Tähelepanu» viitab sellele, et tuleb arvestada ohtudega seadmetele, materjalile või keskkonnale. Tähtis informatsioon Viide See sümbol ei tähista ohutusnõuandeid, vaid annab informatsiooni protsesside paremaks mõistmiseks.

Vabastada aparaat voolupinge alt ühendada vooluvõrgust lahti Põletusoht!

Minigrilli ostunõuanne: kõige olulisemad asjad lühidalt

Mitte puudutada, kuum pealispind Seade on ette nähtud kosmeetiliseks päevitamiseks, kasutatuna ühe, päevitamiseks sobiva nahaga täiskasvanu poolt. Lisainfot leiate selle kohta leheküljelt 20 ja Alla aastased isikud ei tohi seadet kasutada. Seadet ei tohi kasutada füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega inimesed ning need, kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks.

Seadme nõuetele vastava ja ohutu kasutamise eest vastutab nende turvaisik, kuna seadet tohib kasutada ainult tema järelevalve all või juhendamisel.

kas suitsu poletab rasva

Vähimagi kahtluse korral on seadme kasutamine nimetatud isikutel keelatud! Seadme kasutamine on lubatud ainult ette nähtud või samaväärsete lampidega. Kasutusjuhendis toodud päevitamisajad kehtivad ainult seadmele ette nähtud lampide kohta.

aneemia kaalulangus vasimus

Igasugune muu kasutamine loetakse mittesihipäraseks. Sellest tuleneva kahju eest tootja ei vastuta. Riski kannab üksnes käitaja. Sihipäraseks kasutamiseks loetakse ka kinnipidamist tootja poolt ettekirjutatud juhtnööridest, kasutamis- ja hooldetingimustest.

keskmine kaalukaotus kaalu jalgijate kohta kuus

Aparaati võivad kasutada, hooldada kaalulangus rope rutiin parandada isikud, kes tunnevad seda ja on ohtudest teadlikud. Montaaž ja elektriühendus peavad vastama riigi õigusaktidele.

Landmann triton PTS 4. Vastupidiselt muud tüüpi grillidele keskendutakse siiski transpordile, peaks seadmeid olema võimalik liigutada punktist A punkti B nii lihtsalt kui võimalik. Neid kasutatakse peamiselt linnaparkides ja avalikes ujumisjärvedes ning need on äärmiselt kasulikud ka telkimisretkedel. Pidage meeles: ka kõige väiksem söegrill vajab mahukas söekotti.

See tähendab, et iga pooluse kontaktvahe laius peab III liigpinge kategooria tingimuste kohaselt tagama kogu lahutamise. Kui ühendamine toimub pistikühendusega, tuleb kasutada pistikute süsteemi vastavalt kehtivale standardile EN Aparaadi montaaži, ülespanekut, laiendamist või parandamist tohib teha selleks väljaõpetatud ja koolitatud personal.

Tuleb järgida kõiki aparaadile paigutatud q es un uro rasva poleti ja kaitsenõuandeid! Akrüülklaasist lamamisalusplaadi maksimaalne lubatud koormus on kirjas tehnilistes andmetes vaata lk Keelatud on eemaldada kaitseseadiseid nt plaadilülititeirata ohutusnõuandeid või lülitada välja kaitseseadiseid, mis võivad mõjutada aparaadi ohutut funktsioneerimist!

Aparaati tohib kasutada ainult töökorras olekus! Sellepärast peab aparaadi tööaeg olema kahekordselt aegreleega kindlustatud EN Mitte muuta, kitsendada või lisada aparaadi õhu juurde- ja äravooluala, mitte teha omavolilisi muudatusi aparaadi korpuses. Tootja välistab vastutuse sellest tulenevate kahjude kandmisel. Kindlasti tuleb järgida õhutehnilisi andmeid vaata lk Aparaati ei tohi paigaldada transpordiks mõeldud alusele ega seal kasutada Ülekuumenemise oht õhu juurdepääsuhäirete tõttu.

Kood juurdepääsuks infrapunaliidese kaudu on käsiseadme tarkvaras eelhäälestatud ja seda võib kasutada igas aparaadis.

Igaüks, kes laeb tarkvara internetist, võib käsiseadmega aparaadi andmetele juurde pääseda. Palun pöörake tähelepanu sellele, et klienditeenindus muudab esmasel sisselülitamisel eelhäälestatud juurdepääsukoodi. Märkige palun hilisemaks kasutamiseks uus kood üles!

kaalulangus iv

See kood on sõltumatu juurdepääsukoodist, mis mõeldud eelhäälestusteks juhtpuldi kaudu. Viide Eksport Juhime Teie tähelepanu sellele, et aparaadid on mõeldud eranditult ainult Euroopa turule ja neid ei tohi eksportida USA-sse või Kanadasse ega seal kasutada!

Selle nõuande eiramise korral meie ei vastuta! Sõltuvalt kohalikust elektrienergiaga varustamise ettevõttest võivad aparaadid kanda häireid üle maja vooluvõrku, mis avaldavad mõju elektriga varustaja poolt paigaldatud ringjuhtsüsteemile TRA. Seetõttu võivad kannatada näiteks öise tariifiga töötavad küttesüsteemid.

Teie jaoks parim minigrill

Viide Kui aparaatide töö tõttu esineb häireid, vastutab käitaja helisagedustõkise paigaldamise eest maja elektrisüsteemi. Palun pöörduge oma elektrifirma poole. Elektrifirmas on teada Teie kohaliku elektrienergiaga varustaja tehnilised ühendamistingimused, nii saab helisagedustõkise kohaldada Teie energiavarustaja vooluvõrguga.