Kuid enamik arstiabi otsivatest inimestest näib ikka eelistavat meditsiinilist ravi. Siiski ripuvad need loodusõnnetused linna kohal kui kurjakuulutavad varjud.

Miller, sarja toimetajad Milleri ja Rollnicki klassikaks kujunenud raamat Motiveeriv intervjueerimine on motiveeriva intervjueerimise edaspidi MI muutnud erakordselt populaarseks töövahendiks, millega saavutatakse väga erinevaid positiivseid käitumismuutusi. Praktilise fookusega raamatusari demonstreerib MI kasutamise võimalusi erinevates kontekstides ja inimgruppides.

But who am I?

Kõik sarja kuuluvad raamatud toetuvad empiirilistele andmetele ning esitavad lihtsalt rakendatavaid strateegiaid, konkreetseid selgitavaid näiteid ja selgepiirilisi juhiseid, kuidas seostada motiveeriv intervjueerimine teiste nõustamisvormidega. Westra, William R. Miller ja Christopher C. Miller, Christopher C. Applications of motivational interviewing ISBN hardcover : alk. Health counseling.

Motivational interviewing. Health behavior. Behavior modification. Miller, William R. Butler, Christopher, III. Behavior Therapy methods. Interview, Psychological.

Hinnavaatlus

WM Rm ] R Eestikeelne esmaväljaanne on tasuta jagamiseks. Tänan Sind paljude asjade eest, muuhulgas ka Sinu selgete nõuannete ja toetuse eest ajal, kui ma seda raamatut parim viis kaal kaal kodus. Minu pojale, Jaysonile.

1 HOUR FULL BODY FAT BURN HOME WORKOUT (Warm Up, Arm \u0026 Back, Cardio, Ab, Leg \u0026 Thigh, Stretch) ~ Emi

Sooviksin Sinu jaoks alati samamoodi armastuse ja nõuga olemas olla, nagu minu vanemad minu jaoks olid. Judithile ja meie lastele Caitlinile, Evale ja Charlesile, kes tõesti aitasid mul teed leida.

Töötanud 16 aastat esmatasandiarstiabis, jätkas ta suhtlemise õpetaja ja uurijana. Dr Rollnick on kirjutanud raamatuid tervise ning motiveeriva intervjueerimisega seotud käitumismuutustest, eriti huvitavad teda keerukad konsultatsioonijuhtumid tervise ja sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Tema töid on laialdaselt avaldatud teaduslikes ajakirjades ning ta on õpetanud nõustajaid ning treenereid paljudes riikides üle kogu maailma. William R. Miller, PhD, on psühholoogia ja psühhiaatria emeriitprofessor New Mexico Ülikoolis, kus ta hakkas õpetama aastal.

Dr Milleri publikatsioonide hulgas on 35 raamatut ning üle artikli ja peatüki. Ta tutvustas motiveeriva intervjueerimise ideed ühes oma aasta artiklis. Teadusliku Informatsiooni Instituudi andmetel on ta üks enim tsiteeritud teadlasi maailmas. Christopher C. Butler, MD, on Cardiffi Ülikoolis esmatasandi meditsiini professor ning esmatasandi meditsiini ja rahvatervise osakonna juhataja.

Oma doktoritöös töötas ta Stephen Rollnicki juhendamisel välja meetodid käitumismuutuste nõustamiseks, hindas neid ning viis läbi kvalitatiivse uurimuse, kuidas patsiendid võtavad vastu praktiseerivate arstide kergendage up ultimate fat loss susteemi ulevaateid suitsetamisest loobumiseks. Dr Butler on avaldanud üle 70 teadustöö, peamiselt tervisega seotud käitumise ning üldinfektsioonide valdkonnas. Ta on Lõuna-Walesis endises söekaevanduslinnas perearst.

Miller, sarja toimetajad Milleri ja Rollnicki klassikaks kujunenud raamat Motiveeriv intervjueerimine on motiveeriva intervjueerimise edaspidi MI muutnud erakordselt populaarseks töövahendiks, millega saavutatakse väga erinevaid positiivseid käitumismuutusi. Praktilise fookusega raamatusari demonstreerib MI kasutamise võimalusi erinevates kontekstides ja inimgruppides.

Nimekiri on küllalt pikk õed, arstid, dietoloogid, psühholoogid, nõustajad, terviseõpetajad, hambaarstid, suuhügienistid, sotsiaaltöötajad, füsio- ja tööterapeudid, podiaatrid ja ka inimesed, kes vastuvõtutoas kõnedele vastavad. Aneemia kaalulangus on ka erinevate muutmist vajavate tervisekäitumiste nimekiri suitsetamine, toitumine, liikumine, ravimite vahetamine, alkoholitarbimine, vedelikutarbimine, uute protseduuride õppimine, uute abivahendite ning teenuste kasutamine ja nii edasi.

Just tervishoiuvaldkonna praktikud juhtisid meie tähelepanu motiveeriva intervjueerimise võimalustele. Iga päev näevad nad patsiente, kelle tervis võiks käitumismuutuste läbi olulisel määral paraneda. Tavaliselt patsiendid selles osas abi ei palu. Tervishoius tegutsevad inimesed teevad oma parima, et julgustada, keelitada ja veenda patsiente muudatusi tegema ning et neid selles ka nõustada. Kergendage up ultimate fat loss susteemi ulevaateid samas on nad harva läbinud treeningu või saanud ettevalmistuse tervisega seotud käitumismuutuste suunamiseks ning tihti on neil patsiendi jaoks vaid paar minutit.

Lisaks sellele tuleb teha ka palju muid kliinilisest seisukohast hädavajalikke asju. Oleme kuulnud esmatasandi tervishoius tegutsevate inimeste probleemidest, pettumusest ja praktilises töös ette tulevatest takistustest: Ma räägin ja räägin neile, mida teha, aga nad lihtsalt ei tee seda. Minu töö on neile faktide edastamine ja see on kõik, mis ma teha saan. Nende inimeste elu on keeruline ning ma mõistan, miks nad suitsetavad. Ma ei ole nõustaja ma diagnoosin ja ravin haigusi.

Mõned mu patsiendid eitavad täielikult tegelikku olukorda. Me jõudsime järeldusele, et nende keeruliste olukordade lahendamisel, kuhu patsiendid on sattunud, on pühendunud suhtumine ja kaastunne eriti oluline.

millised toiduained poletavad rasva kohuga

Kui me motiveerivast intervjueerimisest kirjutamist alustasime, pidasime silmas nõustajaid ning keskendusime alkoholi ja narkootikumidega seotud probleemidele. Patsientidel, kellega me tegelesime, olid tõsised käitumise muutmisega seotud probleemid ning nende elud olid tihti ummikusse jooksnud.

  • MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS - PDF Free Download
  • Out of fear, out of excitement, out of helplessness — I could not tell.
  • Hinnavaatlus - K-rauta hinnakiri
  • Kas higistamine tahendab rasva poletamist
  • Квадратную площадь со стороной метров семьдесят или восемьдесят пересекала широкая улица, протянувшаяся от театра, к которому они направлялись.
  • JEKA JALUTAB – Astusin kodust välja ja kõnnin nüüd ringi
  • Но теперь мы очутились в трудном положении.

Joomise või narkootikumide tarvitamise hävitavatest tagajärgedest hoolimata oli patsientide 9 10 vastuoluline suhtumine muutumisse silmatorkav. Taipasime üsna ruttu, et heitlike inimeste puhul pole manitsemine, vaidlemine ja hoiatamine tulemuslik. Aja jooksul töötasime välja pehmema lähenemise, mida tuntaksegi motiveeriva intervjueerimise nime all. Keskendume sellele, kaalulangus kui sa vananevad aidata inimestel käitumise muutmist sõnastada ja tõrjuda käitumise muutmisega seonduvaid kõhklusi, kasutades tööriistana nende oma siseveendumust, energiat ja pühendumist.

Tõesti, pinged ja vastuoluline käitumine muutuste suhtes pole sugugi mine slimmer prezzo ainult sõltuvusolukordadele, vaid inimeseks olemisele üldse. Suur osa tänapäeva tervishoiust aitab patsientidel toime tulla pikaajaliste probleemidega, kusjuures lõpptulemus on olulisel määral mõjutatav eluviiside muutmisega.

Sellele vaatamata osutavad patsiendid tihti vastupanu heasoovlikele püüetele veenda neid käitumist muutma. Tervishoiutöötaja sekkumisvõimalustel on kindlasti piirid, kuid samas on muutustel suur potentsiaal. Kindlasti on parem, kui seesmine põhjendus käitumist kergendage up ultimate fat loss susteemi ulevaateid tuuakse inimeses esile, mitte ei suruta seda väljastpoolt peale. Käitumise muutmist puudutavatel inimlikel, lugupidavas toonis ning sisendusjõulistel vestlustel on kahtlemata oluline koht paljude tervishoiuasutuste töös.

Mõne aasta jooksul ilmus terve rida publikatsioone motiveeriva intervjueerimise kasutamisest hüpertoonia, diabeedi, rasvumise, südamehaiguste, raviskeemist kinnipidamise ning terve rea psühhiaatriliste ja psühholoogiliste probleemide käsitlemisel.

Praeguseks on motiveeriva intervjueerimise valdkonnas tehtud üle pistelise kliinilise uuringu ning sel teemal avaldatud kirjutiste hulk kahekordistub iga kolme aasta tagant vt Nüüdseks oleme õpetanud motiveerivat intervjueerimist laiale kasutajate ringile.

Seda kasutavad perearstid, seda rakendatakse südame- ja kognitiivses taastusravis, neerumeditsiinis, diabeedi ravis, füsioteraapias, füüsilise treeningu nõustamisel, hambaravis, vaimse tervise nõustamisel, vokaal- ja kõneteraapias ning rahvatervise edendamisel. Meie põhieesmärgiks on olnud leida tervishoiutöötajate jaoks viis, kuidas nad saaksid motiveeriva intervjueerimise elemente kasutada igapäeva kliinilise praksise virr-varris.

Kartuses, et motiveeriva intervjueerimise tuumikidee lahjeneb ja lihtsustub tundmatuseni, me peaaegu et hoidusime sellele raamatule viitamast. Raamat kirjeldas põgusalt mõningaid kasulikke ja praktilisi strateegiaid, paljud neist välja arendatud kasutamiseks tervishoiuasutustes. Strateegiad toetusid motiveeriva intervjueerimise põhilisele fookusele, heale kontaktile patsiendiga, mis aitab tal käitumise muutmisega seonduvaid kõhklusi mõista ja neid lahendada.

Uurijatemeeskonnad käisid sama rada, nad arendasid ja testisid motiveerivast intervjueerimisest lähtuvaid mugandusi, mis hõlmasid paljusid erinevaid olukordi 10 11 ja probleemseid valdkondi. Kõigi muganduste taga oli sama idee muutuste tegemiseks tuleb patsiendis endas peituv motivatsioon esile kutsuda. Meie raamat on uus süntees sellest, kuidas tuua motiveeriva intervjueerimise idee igapäevasesse tervishoiupraktikasse.

kuidas eemaldada rasva plekke paberist

Vähestel tervishoiutöötajatel on aega, vajadust või kalduvust nõustajaks hakata. Meie eesmärk on motiveeriva intervjueerimise meetodist edastada täpselt nii palju, et see muutuks tervishoius ligipääsetavaks, õpitavaks, kasulikuks ja tõhusaks. Oleme püüdnud tabada selle lähenemisviisi olemust võõrana kõlavast tehnilisest žargoonist abi otsimata. Siin raamatus kasutame juhendamise kujundit. Meie meelest kasutatakse juhendavat stiili igapäevaelus pidevalt teiste aitamiseks, eriti aga inimeste käitumise muutmiseks või uute oskuste õpetamiseks.

Me kõrvutame seda kahe teise igapäevase suhtlemisstiiliga käskimise ja kaasaminemisega. Tervishoiupraktikas on hakanud domineerima käskimine, täpselt nagu ndatel ja ndatel aastatel sõltuvusravis, sealjuures samade ettearvatavate probleemide ja piiravate asjaoludega. Tänapäeva tervishoiu kiires tempos läheb oskusliku juhendamise kunst tihti kaduma. Mõned leiavad, et tänapäeva tervishoius polegi sellele enam kohta. Meie aga usume, et kui aega on vähe ja käitumise muutus on elulise tähtsusega, siis kõige tõenäolisemalt annab just juhendav stiil nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate jaoks paremaid tulemusi.

Sellest lihtsast lähtepunktist saab alguse märkimisväärne hulk treeningu- ja praktikaideid. Motiveeriv intervjueerimine on harjumuspärase juhendamisprotsessi edasiarendatud vorm. Oskuslik kasutaja suudab käskiva, juhendava ja kaasamineva stiili vahel vastavalt patsiendi vajadustele paindlikult ümber lülituda.

kas kurk laguneb rasva

Teiste sõnadega, motiveeriv intervjueerimine ei muuda, vaid pigem täiendab teie juba väljakujunenud suhtlemisoskust. Seda meetodit saate treenida ja täiustada kogu praktika ja terve elu jooksul teil on võimalik õppida seda oma patsientidelt. Kui te teate, millele kuulates tähelepanu pöörata, muutub iga patsiendi konsulteerimine õppetunniks, mis annab teile tagasisidet, kuidas te hakkama saate.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS

Kui te meie raamatu lugemise lõpetate, pole te veel motiveerivas intervjueerimises kasutatava juhendava stiili asjatundja. Kuid kui oleme raamatu hästi kirjutanud, oskate motiveeriva intervjueerimise peensuseid edaspidi ise oma patsientidelt õppida. Esimeses osas alustame ülevaatega motiveerivast intervjueerimisest, selle tõendusbaasist ja küsimusest, kuidas motiveeriv intervjueerimine mahub laiemasse tervishoiukonteksti.

Seejärel kirjeldame kolme suhtlemisstiili: käskivat, juhendavat ja kaasaminevat ning kolme põhioskust: küsimist, teavitamist ja kuulamist. Teises osas selgitame, kuidas neid oskusi motiveeriva intervjueerimise juhendavas stiilis täiustada ja kasutada. Kolmandas osas esitame praktilisi näiteid ja juhiseid, kuidas motiveerivat intervjueerimist praktikas kasutades ennast kindlalt 11 12 tunda ja kuidas oma oskusi täiendada.

Viimane peatükk väljub individuaalkonsultatsiooni piiridest ja uurib, kuidas keskkond võiks aidata kaasa tervisekäitumise muutumisele.

Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press. Miller, W. Motivational interviewing 2nd ed. Rollnick, S. Health behavior change: A guide for practitioners.