Sellist tüüpi naiste puhul on oluline treenida vöökohta ja seda esile tuua. Umbes samasugustele järeldustele on jõudnud, veel üks hiljutine Inglismaal läbi viidud uuring.

Arvude taga on inimene Sellise määratluse puhul aga ei ole arvestatud sugu, vanust, kehatüüpi ega individuaalseid eripärasid, näiteks kroonilisi haigusi.

naiste keha tuubid ja kaalulangus

Neid näitajaid arvesse võttes ei ole kuidagi põhjendatud see, et üha rohkem vanemas keskeas inimesi peetakse rasvunuteks. Kuna rasvumise määra puhul on silmas peetud nooremaid inimesi, siis seda ei tohiks otseselt rakendada eakatele. Sellepärast on hakanud paljud teadlased aina enam rõhutama vanuse arvestamise ja arvude taga inimese nägemise vajadust.

naiste keha tuubid ja kaalulangus

Liiatigi on meie eluiga pikenenud ning eakate arv näitab kasvutendentsi tänu tervislikele eluviisidele ja üha parematele tervishoiuteenustele. MTO hinnangul kasvab aastaste ja vanemate inimeste arv Sellest järeldub, et maailma rahvastik vananeb märkimisväärselt kiiresti.

naiste keha tuubid ja kaalulangus

Vanemaid on vähe uuritud Eakatele sobiva kehamassiindeksi hindamiseks ei ole kuigi palju tõenduspõhiseid praktilisi juhiseid, sest nendega pole tehtud küllaldaselt sellekohaseid uuringuid. Silmas tuleb pidada ka seda, et üle aastaseid ja vanemaid inimesi ei ole piisaval hulgal ja keeruline on igas uuringus võtta arvesse vananemisega seotud tervisemuutusi nt isu vähenemine, mälumise halvenemine ja lihasemassi kadumine.

Kuid on rohkesti tõendust selle kohta, et MTO antud arvud ei sobi kõigile ja igas vanuses inimestele, eriti vanemaealistele. Hinnates eakatel ülekaaluks KMI alates st, saavutame olukorra, kus hakatakse kehakaalu langetamise nimel pingutama.

naiste keha tuubid ja kaalulangus

Tuleb aga teada, et eakatel on kaalulangus seotud lihasemassi vähenemisega. Kaalu langetamist ei tohiks eakatele soovitada üksnes KMI või vööümbermõõdu põhjal. Kaalu vähendamise otsuse tegemiseks on vajalik kliiniline uuring.

naiste keha tuubid ja kaalulangus

Kilode kaotamine on soovitatav ainult siis, kui sellest on inimesele kasu.